FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Informacje o wideo
2. Dane zgłaszającego
3. Dane do faktury
4. Podsumowanie

1. Informacje o wideo

PAMIĘTAJ O TYCH ZASADACH!
Filmy zostaną zakwalifikowane do konkursu po uiszczeniu opłaty zgłoszeniowej.
W ramach jednego, opłaconego zgłoszenia można zgłosić do 6 filmów.
Do jednej kategorii można zgłosić maksymalnie 3 filmy.
Dany film nie może być zgłaszany do więcej niż jednej kategorii.

nazwa Wypełnij wszystkie pola lub usuń to zgłoszenie
zgłoś kolejny film

2. Dane zgłaszającego

Wprowadź swoje dane, co pomoże nam skontaktować się z Tobą.

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do zgłoszonego materiału wideo do konkursu Grand Video Awards oraz że zgłoszony materiał wideo nie narusza praw osób trzecich. Niniejszym udzielam zgody Press sp. z o.o. s.k. na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonego materiału bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie audio i video oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Grand Video Awards.

3. Dane do faktury

Jeśli nie potrzebujesz faktury VAT przejdź dalej do podsumowania.

4. Podsumowanie

Sprawdź czy dane zostały wprowadzone poprawnie i wyślij zgłoszenie.

Pamiętaj! Aby Twoje zgłoszenie było przyjęte do konkursu musisz je opłacić.

Info o wideo

 • Tytuł filmu:
 • Link do filmu:
 • Data publikacji:
 • Kanał You Tube:
 • Długość filmu:
 • Kategoria:
 • Krótki opis filmu:
 • Imię i nazwisko autora:
 • Imię i nazwisko operatora:
 • Imię i nazwisko montażysty
 • Źródło dźwięku

Dane zgłaszającego

 • Imię i nazwisko:
 • Adres email:
 • Telefon:
 • Ulica, nr. Budynku/mieszkania:
 • Kod pocztowy:
 • Miasto:

Dane do faktury

 • Pełna nazwa firmy/Imię i nazwisko:
 • Ulica, nr budynku/mieszkania:
 • Kod pocztowy:
 • Miasto:
 • NIP:
zgłoś kolejny film