KATEGORIE GŁÓWNE

  1. Branded content – wideo zrealizowane we współpracy komercyjnej i promujące markę/produkt/usługę/ideę w nienachalny i atrakcyjny sposób. Nie są to klasyczne spoty reklamowe.
  2. Hobby – materiały pokazujące życie z pasją, prezentujące osoby o szczególnych zainteresowaniach, filmy o spędzaniu wolnego czasu.
  3. Podróże – wideo ukazujące podróże i podróżników, prezentujące ciekawe miejsca w Polsce i na świecie, zabytki kultury i zjawiska naturalne.
  4. Edukacja, nauka, technika – materiały popularyzujące odkrycia naukowe i naukowców, filmy o technice i technologii, filmy edukacyjne.
  5. Publicystyka – materiały wideo zmuszające do myślenia, zawierające subiektywne spojrzenie autorów. Kategoria Publicystyka jest otwarta zarówno dla twórców wideo w internecie, jak i dziennikarzy pracujących w profesjonalnych redakcjach mediowych.
  6. Wideorozmowa – wywiady i rozmowy bez ograniczeń tematycznych. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim atrakcyjność tematu rozmowy oraz sposób jej przeprowadzenia (warsztat prowadzącego, research, trafność zadawanych pytań).
  7. Kultura i sztuka – kategoria dedykowana etiudom filmowym, czyli krótkim formom wideo o wysokich walorach artystycznych, tematycznie związanym z szeroko pojętą kulturą i sztuką (muzyka, kino, teatr, taniec, literatura, architektura, malarstwo, sztuki wizualne itp.). W tej kategorii można zgłaszać również formy fabularne i/lub fabularyzowane.
  8. Wideoklip – materiały filmowe zrealizowane jako wizualizacja utworu muzycznego (teledyski).
  9. Vertical video – materiały wideo nagrywane w pionie (np. wideo z TikToka, Instagrama, shorty z YouTube’a) o dowolnej tematyce o maksymalnej długości 3 minut. W tej kategorii jurorzy dodatkowo zwracają uwagę na celowość wykorzystania formatu wertykalnego dla atrakcyjności materiału filmowego i prezentowanego tematu.
  10. Odpowiedzialność społeczna – wideo prezentujące/promujące działania skierowane na dobro ogółu (społeczności, środowiska, planety) i pomaganie innym. Do tej kategorii nie powinny być zgłaszane filmy edukacyjne.

W każdej kategorii jurorzy oceniają filmy pod kątem:

Jakości technicznej (dźwięk, obraz, efekty);
Realizacji (scenariusz, reżyseria, montaż);
Zawartości (pomysł, oryginalność wykonania, prowadzący);
Potencjału społecznościowego (dotychczasowe i /w przypadku nowych filmów/ przewidywane interakcje z widzami, udostępnienia, subskrypcje).

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Widzów – zostanie przyznana materiałowi wideo, który uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu przeprowadzonym na stronie www.grandvideoawards.pl. Każdy uczestnik głosowania może oddać jeden głos.

Nagroda za Kanał Roku – odbierze ją osoba o niekwestionowanych dokonaniach, wyznaczająca trendy i ciesząca się wpływem na innych twórców wideo.

ZGŁOSZENIA FILMÓW W KONKURSIE GRAND VIDEO AWARDS 2024
PRZYJMUJEMY DO PÓŁNOCY 4 WRZEŚNIA 2024 ROKU.